ForSignal to powstała w 2017 roku firma, będąca kontynuacją pasji i wieloletniego doświadczenia w pracach projektowych i wykonawczych w zakresie elektroniki, automatyki i inżynierii dźwięku. Firma świadczy usługi w zakresie:

  • Opracowanie schematu blokowego i ideowego
  • Komputerowa symulacja i analiza SPICE projektowanych obwodów z wykorzystaniem środowiska Analog Devices – LTspice
  • Projektowanie obwodów drukowanych jedno, dwu i wielowarstwowych w środowisku OrCAD PCB Designer i CADSTAR, zakończone zestawem plików produkcyjnych zgodnych z wymaganiami parku maszynowego klienta oraz wizualizacją 3D
  • Przygotowanie mechaniki układu wraz projektem obudowy i interfejsu użytkownika oraz wizualizacją 3D plus próbne wydruki elementów mechanicznych na drukarce 3D
  • Wykonanie prototypu, uruchomienie, pomiary i testy funkcjonalne
  • Optymalizacja techniczna i kosztowa
  • Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
  • Wsparcie techniczne w kompletowaniu podzespołów, płytek, elementów mechanicznych, wykonaniu obudowy oraz montażu produkcyjnego
  • Dostarczenie wyrobu do akredytowanego laboratorium i kompleksowa opieka w procesie badań EMC i uzyskiwaniu Certyfikacji
  • Serwis posprzedażowy, gwarancyjny i pogwarancyjny

Ze względu na indywidualne podejście do każdego klienta, częstą praktyką jest wykonywanie wybranego etapu z całego procesu projektowego. Wszystkie projekty realizowane są w licencjonowanych środowiskach projektowych. Zapraszam do nawiązania współpracy.